×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

افزونه جلالی را نصب کنید.  .::.   برابر با : Wednesday, 22 May , 2024  .::.  اخبار منتشر شده : 0 خبر
پاسخ به سوالات حقوقی با امیرمهدی صالحی‌مقدم

دیدارخوزستان ، در ایــن شــماره دکتر امیرمهدی صالحی مقدم اســتاد دانشــگاه، بــه پرســشهایی در زمینــه مشــکالت حقوقی مخاطبان پاســخ خواهند داد: ســوال مخاطب: با ســام اگر شخصی ملکی را تصــرف کند چگونه می‌شــود که حکــم تخلیه ملک را گرفت؟

پاســخ: اگــر ملکــی کــه دارای ســند رســمی می‌باشــد تصــرف گــردد، مالــک میتوانــد بــرای تخلیــه ملــک در دادگاه، دعــوای خلــع یــد مطــرح کنــد. توجــه داشــته باشــید کــه طرح دعــوای خلع یــد در صورتی امکانپذیر اســت که خواهان، ســند رسمی مالکیت داشــته باشــد. اگــر ملــک ثبــت نشــده باشــد و فاقد ســند باشــد در ابتــدا مالــک بایــد مالکیــت خــود را ثابت کند.

ســوال مخاطب: چقدر امکان این وجود دارد که پــدر، مادری را از مالقات بــا فرزندان محروم کند؟

پاســخ : امــکان محــروم نمودن والدیــن از مالقات با کــودک امــکان پذیر نیســت. حتی در صورت شــرایط خــاص بــا حضــور ناظــر از طــرف دادگاه میتــوان بــا فرزندان مالقات داشت.

ســوال مخاطب: برای شــکایت از همسایه آزاری، به شــورای حل اختالف یا دادســرا مراجعه کنیم؟

پاســخ : در شــورای حــل اختــاف در صــورت وجــود مشــکالتی همچون صدای مســتمر حیوانات خانگی، ســر و صدای ناشــی از تعمیرات و صدای غیرمتعارف موســیقی و تلویزیون، مراســم متعدد، عدم پرداخت شارژ و سایر هزینههای مشترک طرح دعوی نمایید. در دادســرا، رجــوع بــه مراجــع کیفــری نیازمند وجود جــرم اســت مثــل توهیــن، دعوا کــردن، مشــاغلی که غیرقانونی بوده و… شــما میتوانیــد بــا تنظیــم شــکوائیه بــا عناویــن «مزاحمــت و ســلب آســایش از طــرف همســایه»یــا «هتــک حرمــت» بــه دادســرا مراجعــه نماییــد.

همانطــور کــه قبــا گفتیــم، استشــهادیه و صــورت جلســه تنظیمــی از ســوی پلیــس ۱۱۰ میتوانــد ادلــه مناسبی برای تسهیل روند رسیدگی و اثبات سریعتر همسایهآزاری باشد.

ســوال مخاطب: وکالــت تام‌االختیار چگونه باطل می‌شود؟

پاســخ: اگــر وکالــت تاماالختیــار به صــورت بالعزل نباشــد قــرارداد وکالــت بــه دو صــورت عــزل وکیــل توســط مــوکل و یــا اســتعفای وکیــل فســخ و باطــل می‌شود.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.